Bonvenon kara membro!Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Jarraporto pri 2016

Helsingborgs Esperantoförenings Årsrapport för 2016

 Föreningens styrelse har under året varit:

Ordförande:                          Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                   Helga Holmgren

Kassör:                                 Dan Palm

Suppleant:                            Jill Hilford

Revisorer:                             Marie Schwabe, Lena Åradsson

I tur att avgå vid årsmötet 2017 är Ann-Louise, Helga och Jill.

Förutom årsmötet den 20 februari 2016 har fem månadsmöten hållits i Café Birger. I anslutning till årsmötet arrangerade deltagarna en utställning i bibliotekets foajé med anledning av Modersmålets Dag 21/2 och Semajno de Internacia Amikeco. Klubbmötet inställdes i januari på grund av ordförandens resa i Asien och i mars på grund av hennes deltagande med ett bokbord i LittFest i Umeå. Den 14 juni inbjöd klubben till en resa med tåg genom Hallandsåstunneln och ett besök på Järnvägsmuseet i Ängelholm. Luciaträffen den 13/12 ställdes in då intresset visade sig för dåligt.

 Studiecirkeln fortsatte under vårterminen som en konversations- och diskussionscirkel men gjorde uppehåll under höstterminen. Vi har förhoppningar om att under nästa år kunna starta en liten nybörjarcirkel.

Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

Vi har till årsskiftet 2016-2017 sagt upp vårt plusgirokonto, på grund av de höga kostnaderna för detta, och i stället antagit SEF:s erbjudande om central uppbörd av medlemsavgiften.

En medlem i klubben är ordinarie ledamot i Svenska Esperantoförbundets styrelse medan två arbetar med redigering och expediering av SEF:s medlemstidning La Espero.

Kontakt med föreningarna i Malmö och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och höstfest i oktober samt i ett par klubbträffar.  

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 9 personer.

Helsingborg i februari 2017  

STYRELSEN

 

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
Joomla templates by Joomlashine